MERGI® PFT – Premium Fuel Treatment

MERGI® er en organisk katalysatorlinje designet for å behandle alle typer flytende brensel.

MERGI® stabiliserer drivstoff og gjør den mer ivrig etter å tenne.

MERGI® løser gradvis opp slam i drivstofftanker og fjerner sot fra alle motorkomponenter, og reduserer dermed vedlikeholdsarbeidet.

Som en endelig effekt reduseres utslippene sterkt, spesielt karbonpartikler, karbonmonoksid og nitrogenoksider.

MERGI® – Den ledende forbrenningskatalysator i markedet.

Tilsett MERGI® før tanking i forholdet 1:4000. Dvs. at 10ml er nok til 40l bensin eller diesel. Doseringsbegere selges seperat.

Kapasitet av 0,5l MERGI® er tilstrekkelig for 2000 liter drivstoff.

Hvordan forbedrer MERGI® Drivstoffutnyttelsen:

MERGI® Forbrennings Katalysator reduserer tenningsforsinkelsen av drivstoffet, som forbedrer forbrenningen.

Dette resulterer i lavere vedlikeholdskostnader (redusert stempelring skrap og beslag, ring og liner slitasje, begroing av turboladere og ekonomiser, etc), og lavere drivstofforbruk.

Den tillater også bruk av lavere kvalitet drivstoff og reduserer utslipp av CO, NOx og HC.

MERGI® forbedrer forbrenning av drivstoff, som tungolje, MDO, gassolje, bensin og diesel.

MERGI® kan brukes i marine og stasjonære motorer (langsom, middels og høy hastighet), så vel som i kjeler.

Formål:

MERGI® Forbrennings Katalysator reduserer tenningsforsinkelse av drivstoff, noe som forbedrer forbrenningseffektivitet. Dette resulterer i lavere vedlikeholdskostnader samt lavere drivstofforbruk. Den tillater også bruk av lavere kvalitet drivstoff og reduserer utslipp av CO, NOx og HC.

Virkeområde:

Forbrenning av drivstoff som tungolje, MDO, gassolje, bensin og diesel. Doserings forholdet 1:4000.

Bruksområde:

Marine og stasjonære motorer: langsom, middels og høy hastighet, kjeler, biler og lastebiler.

Bruksmåte:

For sivil bruk i lastebiler og biler, leverer vi flasker, eller MERGI® Forbrennings Katalysator kan bli introdusert til tankene ved dedikerte fyllestasjoner for flåte brukere.

Fra MERGI® tilsettes til det har behandlet drivstoffet fullstendig går der opp til 12 timer. Dvs. at man får best effekt ved å fylle opp tanken om kvelden og la Mergi virke i tanken over natten.

For marin bruk kan et helautomatisk doseringssystemet bli levert som er koblet til og aktivert av overføringspumpen. Ta kontakt med oss på chat eller telefon +4755123000 for mer informasjon.

Håndtering:

MERGI® Forbrennings Katalysator inneholder petroleumsdestillat og er skadelig ved svelging. HMS-datablad er tilgjengelig på forespørsel.